• Aangesloten leden staan samen sterk en zijn onafhankelijk van de leverancier
  • Zon Zeker Garant telt nu 3700 leden!

Coöperatie

Zon Zeker Garant is een coöperatie met als doel alle aangesloten leden een uitstekende service en garantie te bieden.

Zonnepanelen hebben een unieke en lange garantietermijn en door uw lidmaatschap Zon Zeker Garant wordt uw investering in zonnepanelen en de verwachte besparing zeker gesteld.

Onafhankelijk van uw leverancier

Zon Zeker Garant regelt direct vanaf installatie van uw zonnepanelen systeem de opvolging van een storing of fabrieksgarantie. Hierdoor bent u onafhankelijk van uw leverancier en wordt dit door Zon Zeker Garant geregeld.

Samen staan we sterk

De leden van Zon Zeker Garant profiteren door een bundeling van krachten van de collectief gemaakte afspraken. U kunt vertrouwen op een directe vakkundige service, opvolging garantieaanspraken en een productiegarantie die uw investering zekerstelt.

Jaarlijks betalen de leden een geringe ledenbijdrage en deze worden aangewend voor de kosten van de service, opvolging fabrieksgarantie, claims productievergoedingen, beheer- en de administratiekosten.

Ook de aangesloten installateur of leverancier betaalt aan Zon Zeker Garant een eenmalige financiële bijdrage direct bij aankoop van uw zonnepanelen systeem.

Hierdoor blijven de jaarlijkse ledenbijdragen laag en is er zelfs een reële mogelijkheid dat de bijdragen van alle leden ruim voldoende is voor het zekerstellen van uw zonnepanelen systeem.

Zon Zeker Garant heeft geen winstoogmerk en bij een financieel overschot ontvangen de leden mogelijk een winstuitkering. Dit wordt in de ledenvergadering bepaald door de leden zelf, een geruststellende gedachte.

Henk de Roos

Voorzitter Henk de Roos

Ik ben al 20 jaar werkzaam in de ICT en vanaf 2005 als zelfstandig ondernemer. Sinds 2010 vervul ik ook de functie van lid van de verenigingsraad bij de KNVB en ben ik actief in het Winterswijks Belang.

Al bijna 10 jaar heb ik via mijn werkzaamheden zakelijke contacten in de zonnepanelenbranche en heb van nabij veel veranderingen zien gebeuren.

Duurzaamheid staat ook voor mij hoog in het vaandel en ben trots dat ik als voorzitter een bijdrage kan leveren aan onze duurzame toekomst voor onze leden in de zonne-energie.